Bij de gemeente Nijmegen is een subsidieverzoek ingediend voor het locatie theater tijdens de Manifestatie.

We horen in November of de subsidie wordt toegewezen.