MANIFESTATIE NIJMEGEN WEDEROPBOUWSTAD UITGESTELD

Als gevolg van de ontwikkelingen met corona heeft het bestuur van de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad besloten de Manifestatie uit te stellen tot de herfst 2021.

De komende periode gaan we de data waarop de tentoonstelling wordt gehouden nog vaststellen. Daarvoor treden we eerst in overleg met de organisaties die met onze stichting meedoen aan de Manifestatie.

Intussen gaan wij door met de voorbereidingen. In het vervolg van deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de stand van zaken van de Manifestatie. Wij hopen u uiterlijk april op de hoogte te stellen van de nieuwe data.

Binnen het bestuur heeft Uta Meijer vanwege ziekte helaas haar werk als secretaris voor de stichting voor de komende tijd moeten neerleggen. De secretarisfunctie wordt nu ingevuld door Kees Goderie.